ALL HOTELS

minh trần house thanh tịnh

Minh Trần House Thanh Tịnh

address01 Thanh Tịnh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

(Contact)

minh trần house 2-9

Minh Trần House 2-9

addressK572 đường 2-9, Đà Nẵng

(Contact)

Minh Trần Apartment & Hotel Đà Nẵng

Minh Trần Apartment & Hotel Đà Nẵng

address115 - 117 Đỗ Thúc Tịnh, Khuê trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

5.313.500đ/month