Bài Dự Thi Thiết Kế Minh Trần

CUỘC THI THIẾT KẾ MINH TRẦN “Sáng Tạo Che Trụ Điện Hạ Thế Trước Quán Cà Phê Mờ Tê”

 

Bài Dự Thi Số #001

Tác giả: Nguyễn Nhật Hân - Kiến Trúc Sư Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #002

Tác giả: Đặng Văn Thành - TKQC Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #003

Tác giả: Phan Văn Diệu - Marketing Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #004

Tác giả: Lê Quốc Huy - Marketing Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #005

Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn - Kiến Trúc Sư Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #006

Tác giả: Đặng Thị Túy Loan - Kiến Trúc Sư Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #007

Tác giả: Lê Trung Kiên - Kiến Trúc Sư Minh Trần Holdings

Bài Dự Thi Số #008

Tác giả: Lê Văn Hoài - Kiến Trúc Sư Minh Trần Holdings

Các bạn hãy ghé fanpage Minh Trần Holdings để Like/Share và Bình chọn cho bài dự thi của tác giả nhé.

Bài viết liên quan