Cuộc Thi Sáng Tạo Minh Trần

Minh Trần Holdings tổ chức cuộc thi "Sáng Tạo Minh Trần"  nhằm mục đích tìm kiếm các ý tưởng mới, độc đáo trong kiến tạo các “ không gian sáng tạo” giúp cho công ty ngày càng đẹp, chuyên nghiệp và tạo môi trường thân thiện.

 

HÌNH THỨC

Mỗi cá nhân bằng sức sáng tạo và kỹ năng của mình để thiết kế sáng tạo cho phần che trụ điện hạ thế trước sân quán cà phê Mờ Tê. Các sản phẩm sau khi hoàn thành sẽ được bình chọn thông qua fanpage chính thức của Công ty. (Minh Trần Holdings).
Kết quả cuộc thi sẽ được tính thông qua số lượng người bình chọn + lượt bình chọn của toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty TNHH Minh Trần Holdings.

THỜI GIAN

- Thời gian thực hiện : Từ 10- 19/05/2023
- Thời gian bình chọn : Từ ngày 20/05/2023 đến 17h30 ngày 21/05/2023

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Tất cả nhân sự thuộc bộ phận thiết kế và marketing

YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1. Yêu cầu:

- Phải có tính sáng tạo, mới mẻ
- Không sao chép các tác phẩm khác.

2. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Tổng số bình chọn qua fanpage chiếm 40% số điểm
- Tổng số bình chọn của tập thể cán bộ nhân viên Minh Trần Holdings chiếm 60% số điểm.
- Số điểm tổng là kết quả cuối cùng.

 

Bài viết liên quan